O spoločnosti Wessels s.r.o.

Společnost Wessels s.r.o. vznikla 23. listopadu 2006. Jejím základem byla společnost Antonín Štěrba – leasing, s.r.o.(založena 3.prosince 1996), posléze přejmenována na ŠTĚRBA LEASING, s.r.o. (7.října 1998). Změnu názvu způsobilo nabytí zámku Veselí nad Moravou v dražbě, jakož i příprava vstupu slovenské společnosti Emel Bratislava s.r.o. koncem roku 2006 (zápis 4.4.2007), která Zámek Veselí nad Moravou a s ním i 80%-ní obchodní podíl od společníků odkoupila. Tento fakt způsobil zásadnější změnu. Společně začala příprava projektu obnovy a nového využití Zámku Veselí nad Moravou. Od 16. července 2009 je společnost Emel Bratislava s.r.o. 100%-ním vlastníkem společnosti Wessels s.r.o.

Aktivity společnosti

Jedinými aktivitami společnosti Wessels jsou projekty obnovy a rekonstrukce zámeckých areálů ve Veselí nad Moravou a v Dalešicích.

Kontak

Zámek Veselí nad Moravou

wessels

Bývalý vodní hrad ve Veselí nad Moravou byl součástí pásu pohraničních pevností a střežil důležitý přechod pres řeku Moravu, mezi rameny které byl založen. Vznikl nejspíše ve 13. století z iniciativy Přemysla Otakara II jako ochrana proti Uhrám.

Zámek s rozsáhlým parkem leží v západní části Veselí n/M, oddělený od historického jádra města bočním ramenem řeky Moravy a Svodnicí neboli Přívozní strouhou. Má podobu čtyřkřídlé patrové stavby uzavřené dispozice, zpevněné diagonálně natočenými nárožními věžemi. Akcentujícím vertikálním prvkem, jinak stroze komponovaného zámku, je hodinová věž umístěná nad středem východního křídla orientovaného k městu. Protilehlé západní křídlo je řešené jako vstupní, s předloženým dvorem ohraničeným dvěma do oblouku tvarovanými hospodářskými budovami propojenými pilířovou branou. Jižní zahradní průčelí ozvláštňuje mělký rizalit s nízkou sedlovou střechou, otevřený v patře třemi vysokými půlkruhově ukončenými okny a balkonem vynášeným čtveřicí sloupů. Výrazně předsazený balkon má v přízemí podobu otevřené sloupové haly, která dodává pohledově exponovanému průčelí potřebnou monumentalitu.

Poznámka:
V letech 2008 a 2009 proběhl na nádvoří a částečně i pod křídly zámku záchranný archeologický výzkum, který by měl po úplném zpracování přinést nové archeologické, stavebně-historické a historické poznatky o vývoji tohoto šlechtického sídla.

Více: wikipedia.org

Zámek Dalešice

wessels

Zámek Dalešice leží v samém centru stejnojmenné obce – městyse Dalešice, nacházející se na Třebíčsku, v jihovýchodní části kraje Vysočina.

První zmínky o obci pochází již z 12. století, z dob, kdy patřila knížeti Litoltovi. Ten ji roku 1101 daroval benediktinskému klášteru v Třebíči. Na sklonku 13. století zde byl vybudován klášter magdalenitek (sester pokání sv. Máří Magdaleny), poprvé výslovně doložený r. 1303. V roce 1430 jej v ruiny proměnila vojska Prokopa Holého. Okolo r. 1540 klášter zanikl a jeho majetky získali Kraličtí z Kralic, kteří objekt přebudovali na renesanční panské sídlo. V roce 1713 koupil Dalešice Jan Antonín Pachta z Rájova. K dalším úpravám zámku, tentokráte barokním, došlo po r. 1724, kdy Dalešice koupil hrabě Jindřich Josef Daun. Daunovskou přestavbu patrně projektoval Josef E. Fischer z Erlachu. Použil obvodové zdivo bývalého kláštera ke stavbě barokního zámku, před jehož vstupním průčelím dal zřídit ještě čestný dvůr. Současně byla vybudována na návrší obce rodinná hrobka majitelů jako centrální stavba křížového půdorysu, která byla o 100 let později empírově upravena. Kolem zámku vznikl park. Posléze se majitelé dalešického zámku střídali v rychlém sledu; (baroni Hiller-Hessové, baron Seria, rakouský průmyslník A. Dreher a další). Nikdo z nich však již vzhled zámku výrazněji nezměnil.

V roce 2007 získal objekt zámku s předzámčím, přilehlým parkem a dalšími pozemky ve veřejné dražbě z důvodu konkurzu uvaleného na společnost Integral spol. s.r.o. současný majitel - společnost Wessels s.r.o. Vzápětí po převodu do vlastnictví zajistil nový vlastník základní udržovací práce, jako byla oprava střechy a okapů.

Více: wikipedia.srg

Kontakt

Wessels, s.r.o.

Zámecká 14
698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 253 19 604
DIČ: CZ25319604
Datová schránka: 4fubvq3

Výpis z obchodního rejstříku

Jednatelé

Jaroslav Kocián
Mail: jaroslav.kocian@wessels.cz

Ing. Eva Hamašová-Prvá, PhD.
Mail: eva.hamasova@wessels.cz

© Copyright 2023 Wessels, s.r.o.