Nejnovější... | 2013 | 2012 | 2011

Události ...

18.12.2012 - PF 2013

PF 2013

21.11.2012Další pracovní setkání na Veselském zámku. Zpracování projektu statického zabezpečení zámku Veselí nad Moravou pokročilo. S cílem prokonsultovat navrhovaná řešení už v stadiu jejich zapracování do projektu, se uskutečnilo další konsultační setkání projektového týmu investora se zástupci památkové péče (NPÚ ú.o.p. Brno i OŽPÚP MěÚ). Proběhlo k oboustranné spokojenosti, čímž potvrdilo správnost nastoupené cesty.

PamiatkariPamiatkari

15.11.2012 – Už i Salajka v 3D na Google Earth (Země).

Salajka

11.10.2012Hraběnka Chorinská opět ve Veselí – Po čtyřech letech se znovu přijela do Veselí podívat pani hraběnka Marie Anna Ludwigstorff Chorinská. Srdcem pořád ve Veselí, jinak ve velmi dobré mentální kondici, s pohotovými, nezřídka humornými reakcemi, na jakékoliv téma… .  Vzpomínala, bavila se, ale rovněž se živě, na „místě činu“, zajímala o vývoj projektu rekonstrukce zámku. Setkala se s dávnými přáteli p. M. Rejmanovou a p. F. Háblem. Odcházela unavená, nicméně velmi vděčná za krásný den, který mohla prožít na místech svého dětství a mládí.

Hrabenka

11.10.2012Doplňování projektového spisu nové MVE pokračuje – Stavební úřad MěÚ Veselí nad Moravou veřejnou vyhláškou ze dne 1.10.2012 opět dal na známost vývoj ve spisu nové MVE. Wessels znovu reagoval připomínkami a opakoval svůj nesouhlas s vydáním územního rozhodnutí. Více zde.

11.10.2012Další pracovní jednání na zámku. Zástupci nově vytvářeného projektového týmu se opět sešli ve Veselí, aby si vzájemně zkonzultovali postup prací na projektu statického zabezpečení a  spodní stavby objektu zámku, potvrdili použití typu konstrukcí, materiálu,…

ProjektantiProjektanti

12.09.2012 - Úvodní vizualizace připravovaného řešení statického zabezpečeníspodní stavby zámku.

Z VnM RezZ VnM Rez

12.09.2012 - Konsultační setkání na Veselském zámku. Příprava projektu a realizace statického zabezpečení a výstavby spodní stavy objektu zámku pokračovala pracovním konsultačním setkáním projektového týmu investora Wessels s.r.o. s odborně příslušnými zástupci NPÚ ú.o.p. Brno a zástupci MěÚ. Jeho cílem bylo zkonzultovat vhodnost navrhovaného řešení vzhledem na podmínky památkové ochrany objektu.

uradyurady

01.08.2012 - Obnova územního řízení k projektu MVE VnM - Stavební úřad MěÚ Veselí nad Moravou veřejnou vyhláškou ze dne 27.7.2012 obnovil územní řízení ve věci umístění stavby „MVE Veselí nad Moravou“. Po zhlédnutí nových podkladů ve spisu tohoto projektu společnost Wessels reagovala a vyjádřila svůj nesouhlas s vydáním nového ÚR. Viz příloha.

25.07.2012Pracovní setkání na Veselském zámku. V dopoledních hodinách se uskutečnilo pracovní setkání zástupců Wessels s.r.o. s odbornými partnery připravujícími projekt a realizaci statického zabezpečení a výstavby spodní stavby objektu zámku.

WesselsWessels

25.06.2012 - Členové Rady města na zámku - V odpoledních hodinách navštívili členové Rady města Veselí nad Moravou pod vedením starosty Ing. Miloše Kozumplíka a v doprovodu vedoucího odboru Rozvoje města Městského úřadu, prostory zámku. Měli tak příležitost vidět množství práce, které bylo a několik minulých let realizováno a které není viditelné zvenčí (vyklizení léty nashromážděného nepořádku, stavební suti, vyčištění prostor a jejich příprava na realizaci rekonstrukce, stopy po realizovaných průzkumech, to vše ve třech podlažích objektu zámku). Po prohlídce zámku navštívily také objekt Galerie v zámeckém parku a areálu bývalého zahradnictví, nebo jinak areálu bývalé Oranžérie.

22.6.2012Pokračování restaurování mobiliáře – za účasti p. P. Komárka, odpovědného restaurátora , pí Š. Mandátové z MěÚ Znojmo, Mgr. M. Janíčkové, vedoucí památkového objektu SZ Vranov n. D. a Mgr. M. Sedlákové z odboru památkové péče NPÚ, úop v Brně proběhlo závěrečné komisionální posouzení restaurátorských prací na dvou movitých kulturních památkách – stolíku s vějířovitou horní intarzovanou deskou a stolu s obdélníkovou horní deskou s řezbovanými prvky na trnoži ze Státního zámku Vranov n D., oba vedené jako svoz Veselí. Restaurátorské práce na základě Smlouvy o dílo financovala společnost Wessels s.r.o., která zamýšlí oba stolky prezentovat nejdřív ve výstavní síni Galerie v Zámeckém parku po ukončení její rekonstrukce, později v prostorách samotného zámku, jako doklad původního autentického vybavení zámku. Restaurátorské práce byly hodnocené jako "zdařilé, detailně propracované, odborně kvalitně a citlivě provedené".

RestarovaniRestarovani

20.06.2012 - Se uskutečnilo letecké fotografování zámku Veselí nad Moravou a jeho okolí. Jeho cílem bylo poskytnout doplňující informace pro připravovaný projekt rekonstrukce zámku, zejména pro jeho důležitou část statického zabezpečení a spodní stavby.

Zamek VnM

04.06.2012 - Reakce KrÚ JmK na odvolání vůči ÚR k MVE - Odbor ÚPaSŘ Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě odvolání společnosti Wessels z 1.3.2012 rozhodl o zrušení územního rozhodnutí vydaného SÚ MěÚ VnM dne 15.2.2012.

24.05.2012 - Prodloužení platnosti stavebního povolení - Oddělení Stavební úřad MěÚ rozhodlo o dvouletém prodloužení platnosti  stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce Galerie v zámeckém parku Zámecká č.p. 15, Veselí nad Moravou“. Viz příloha. Mezičasem společnost Wessels nechala přepracovat zmíněný projekt s cílem jeho zlepšení s ohledem na druh budoucího využití objektu. V současnosti je tato verze již několik měsíců hotová a projekt čeká na poslední chybějící podpůrné stanovisko ke „změně stavby před dokončením“, od Odboru Rozvoje města MěÚ Veselí nad Moravou.

29.03.2012 - Areál Zámku Dalešice na Google Earth (Země).

dalesice

24.03.2012 - Další osobní setkání s paní hraběnkou - Na setkání s majiteli zámku přijela do Bratislavy pani hraběnka Maria Anna Ludwigsdorff Chorinska. Při té příležitosti byla kompletně obeznámena se současnou situací v připravovaném projektu rekonstrukce zámku i dalších objektů, které v minulosti patřily do areálu velkostatku Chorinských. Veselí nad Moravou, město, které jí je doposud velmi blízké, by velmi ráda znovu navštívila. Dohodli jsme se, že její návštěvu připravíme v co nejbližším možném termínu.

HrabenkaHrabenka

15.03.2012 - Další registrovaný 3D objekty na Google Earth (Země): Zámek Veselí nad Moravou.

Zamek Veseli nad Moravou

02.03.2012 – Odborem výstavby a ŽP Městského úřadu Hrotovice bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu "Zámek Dalešice – rekonstrukce a dostavba zámeckého areálu SO.A3 Prohlídková trasa s expozicí". Vice zde.

01.03.2012 - Bylo podáno odvolání vůči rozhodnutí o umístění stavby "Malé vodní elektrárny Veselí nad Moravou". Uvedený dokument naleznete zde.

MVE

18.02.2012 - První registrovaný 3D objekt Zámeckého areálu na Google Earth (Země).

galeria

17.02.2012 - Zahájení zjišťovacího řízení posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Zámecký areál Dalešice, rekonstrukce a dostavba". Více zde.

03.02.2012 - Společnost Wessels s.r.o. podala na městském úřadě Veselí nad Moravou připomínky k územnímu řízení připravovaného projektu "Modernizace Malé vodní elektrárny Veselí nad Moravou". Uvedený dokument naleznete zde.

03.02.2012 - Spuštění  nového webu společnosti Wessels s.r.o.

19.01.2012 – se uskutečnilo jednání zástupců společnosti Ing. Evy Hamašové-Prvé, PhD. jednatelky společnosti a Ing. Ľudovíta Hamaše se starostou města Veselí nad Moravou Ing. Milošem Kozumplíkem, kterého cílem bylo informovat o postupu na projektu rekonstrukce objektu Galerie v Zámeckém parku, jakož i o projektu celkové rekonstrukce zámeckého areálu. Zápis zde.

Press ...

16.11.2012 - iDNES.cz Ze zámku v Dalešicích by mohl vzniknout tříhvězdičkový hotel. Více zde.

18.10.2012Týdeník 5+2 dny: Hraběnka Chorinská se vrátila do Veselí. Více zde.

17.10.2012TV Slovácko: Veselí nad Moravou - Hraběnka Chorinská. Více zde.

16.10.2012Dobrý den s kurýrem č. 42/2012 – V parku se vrátil čas. Prošla se jím hraběnka. Více zde.

15.10.2012Hodonínsky deník - K zámku přibude výstavní sál i kavárna. Více zde.

14.10.2012Česká televize - Události v regionech na ČT24 - Zámek ve Veselí nad Moravou navštívila hraběnka Chorinská. Více zde.

12.10.2012Hodonínsky deník o návštěvě hraběnky Chorinské ve Veselí. Více zde.

11.10.2012 – Z Fotobanky ČTK Hraběnka Chorinská ve Veselí. Více zde.

18.07.2012 – Televize Slovácko – Magazín města Veselí nad Moravou – Majitelé zámku mají zájem aby jeho minulost byla zčásti i jeho současností. Více zde.

11.07.2012 - Televize Slovácko - Magazín města Veselí nad Moravou -Příprava rekonstrukce veselského zámku je realitou. Více zde.

24.05.2012 - 1. hodonínské vydání týdeníku 5+2 dny: "Investice do zámku se nevrátí". Více zde.

09.05.2012Televize Slovácko – Magazín města Veselí nad Moravou - Společnost WESSELS, která vlastní veselský zámek má v plánu ještě v letošním roce opravit bývalou myslivnu v areálu zámeckého parku. Vedení města se ale k záměru staví více méně zamítavě. Více zde.

11.4.2012Televize Slovácko – Magazín města Veselí nad Moravou k projektu MVE. Více zde.

13.3.2012 - Vydání týdeníku Nové Slovácko: "Kauza malé vodní elektrárny: Wessels podal proti územnímu rozhodnutí odvolání" více zde.

17.2.2012 - Hodonínsky deník o Wesselsu ve vztahu k projektu MVE. (zde)

14.2.2012 - Vydání týdeníku Nové Slovácko: "Majitelé zámku neskrývají rozladění...". Více zde.