Nejnovější... | 2013 | 2012 | 2011

Události ...

19.12.2022 - PF 2023

21.09.2020 - 21. září 2020 se z iniciativy senátora, pana Ivo Valenty uskutečnilo ve Veselí nad Moravou setkání zástupců vedení města, p. starosty Petra Koláře a místostarosty p. Pavla Boudy se zástupci naší společnosti Wessels s.r.o. K setkání došlo po delší době a obě strany se vyjádřily ve směru zájmu vytvořit podmínky příznivé spolupráce.

07.07.2020 - Hrozba exekuce pro Město VnM zažehnána - úhradou svých závazků vůči naší společnosti, které vyplynuli z prohraného soudního sporu, Město Veselí nad Moravou zažehnalo hrozbu exekuce.

25.06.2020 - Město VnM pod hrozbou exekuce - Krajský soud v Brně 19.5.2020 definitivně potvrdil, že Město Veselí nad Moravou je povinné vůči naší společnosti Wessels s.r.o. do 3 dnů uhradit svůj závazek. V případě nedodržení lhůty po převzetí daného rozsudku je v něm poučení, které si dovolujeme citovat:
„Nesplní-li povinná strana dobrovolně a včas to, co jí ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná strana domáhat jeho splnění návrhem na výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.“
Šlo o spor ve výši 867.909,77,-Kč. V příloze je anonymizovaná prvá strana zmíněného rozsudku. Uvedený dokument naleznete zde.

16.12.2019 - Dňa 8.10.2019 sa uskutočnila kontrolná prehliadka na zámku vo Veselí nad Moravou, ktorú iniciovalo vedenie mesta Veselí nad Moravou. Zúčastnil sa jej zástupca Národného pamiatkového ústavu, ÚOP Brno p. PhDr. Jaromír Míčka a p. Ing. Marta Němečková z Odboru životného prostredia a územného plánovania MÚ, majúca na starosť pamiatkovú starostlivosť. Z uvedenej prehliadky vzišiel súbor doporučených opatrení v záujme ochrany stavu objektu zámku. 12. decembra 2019 sme zúčastnené strany informovali o napĺňaní týchto doporučení.

11.07.2019 - Bylo odesláno vyjádření ke Studii využití území u Baťova kanálu. Celý dokument naleznete zde.

21.06.2019 - Pohrdání rozhodnutími státních orgánů ohrožující vinaře v lokalitě Veselí nad Moravou. Příslušný dokument naleznete zde.

02.05.2019 - Bylo podáno odvolání vůči rozhodnutí o umístění stavby „VINAŘSTVÍ VESELÍ NAD MORAVOU, KULTURNĚ - VZDĚLÁVACÍ VINAŘSKÝ AREÁL VESELÍ". Uvedený dokument naleznete zde.

01.02.2019 - Korespondence s městem (dopis starosta, odpověď Wessels).

11.09.2018 - Vyjádření k situaci kolem zámku ve Veselí Nad Moravou. Uvedený dokument naleznete zde.

17.12.2013 - PF 2014

28.08.2013 – se uskutečnilo jednání zástupců společnosti Ing. Evy Hamašové-Prvé, PhD. jednatelky společnosti a Ing. Ľudovíta Hamaše se starostou města Veselí nad Moravou Ing. Milošem Kozumplíkem, kterého se zúčastnili i další spolupracovníci z obou stran. Cílem bylo  projednat vzájemné vztahy v souvislosti s pronajatými objekty Galerie, Zahradnictví a Salajky. Zápis, schválený oběma stranami zde.

11.06.2013 – Bylo podáno odvolání vůči druhému rozhodnutí o umístění stavby "Malé vodní elektrárny Veselí nad Moravou". Uvedený dokument naleznete zde.

Press ...

26.09.2018Veselské listy - str. 28: Osud Veselského zámku. Více zde.

23.01.2014ASB-portál.cz - Konverze zámku na hotel a kulturní centrum. Více zde.

18.10.2013Hodonínsky deník Rovnost - Z myslivny v zámeckém parku ve Veselí může být lesní školka. Více zde.

17.10.2013Brněnský deník Rovnost – Z plamenů Hrzánovou zachraňovali hasiči. Brutální scény filmu Requiem pro panenku natáčel režisér Filip Renč na zámku ve Veselí nad Moravou... Více zde.

04.10.2013TV Slovácko: Veselí nad Moravou - Majitel zámku dluží za nájem. Více zde.

04.10.2013Dobrý den s kurýrem č. 39/2013 - Co s opuštěnými budovami? Veselí hledá řešení. Více zde.

26.09.2013Hodonínsky deník Rovnost – “Opravy zámku? Zatím pouze dohady“. Více zde.

26.09.2013 Týdeník 5 plus 2 dny - “Veselské radnici došla trpělivost”. Více zde.