Historie | Chorinští z Ledské | Architektonická soutěž | Archeologie | Projekt | Fotogalerie

Zámek Veselí nad Moravou - Chorinští z Ledské

Rod Chorinských z Ledské byl nejvýznamnějším držitelem veselského panství. Ve Veselí sídlili od roku 1731 do roku 1945, kdy zámek a tehdejší Československo po konfiskaci majetku a nuceném odsunu opustili.   
Chorinští z Ledské pocházejí ze starého českého rodu pánů z Ledské, usídleného na tvrzi Ledská u Kostelce nad Orlicí ve východních Čechách. První zmínka o příslušníku rodu s přízviskem z Ledské je z poloviny 14. století. V pramenech se častěji objevují od poloviny 15. století. Hlavní větev rodu po nějaké době přibírá příjmení Absolonové, podle často se vyskytujícího rodového jména. Pravděpodobně na počátku 17. století vymírají, alespoň další osudy Absolonů z Ledské nejsou známé. V osmdesátých letech 15. století zakládá jeden z členů pánů z Ledské samostatnou rodovou linii Chorinských z Ledské. Jedná se o Ctibora (+ 1491), který v roce 1480 získal léno olomouckého biskupství, ves Choryni u Valašského Meziříčí. V průběhu 16. století vliv rodiny vzrůstal, budování pevné základny však přetrhaly bělohorské události a účast Chorinských na protihabsburském stavovském povstání. Majetek jim byl zkonfiskován. K znovunabývání vlivu dochází od 2. poloviny 17. století za Absolona Chorinského, syna Ctibora (+1621), účastníka stavovského povstání. Rod postupně získává a rozšiřuje majetek.

chorinskyK výrazným osobnostem rodu patřil František Karel (1689 – 1741), jenž v roce 1710 dosáhl povýšení do panského stavu. Zastával významné veřejné funkce, stal se hejtmanem Hradišťského kraje a přísedícím moravského zemského soudu. Po svém vzdáleném příbuzném, Janu Felixovi Želeckému z Počenic zdědil v roce 1731 veselské panství.

 Syny Františka Karla Chorinského povýšila Marie Terezie roku 1761 do českého hraběcího stavu. Nejstarší Matyáš František (1720 – 1786) se stal prvním brněnským biskupem, jeho bratr Ignác Dominik (1729 – 1792), který sídlil ve Velkých Hošticích u Opavy, byl významným zemským úředníkem a známým sběratelem umění. Jan Nepomuk (1733 – 1760) se věnoval vojenské kariéře, zahynul v sedmileté válce v bitvě u Torgavy. Úspěšným josefínským hospodářským úředníkem byl nejmladší syn Michal Václav (1736 – 1806).

Zakladatelem hlavní rodové větve Chorinských, sídlící ve Veselí n/M, se stal druhorozený František Jan (1725 – 1812). Patřil mezi osvícenské aristokraty se zájmem o vědu, umění, přírodu i podnikání. Pro svůj rod získal v roce 1764 dědičný úřad korouhevníka království českého. Sňatkem s  Marií Kajetánou Walldorfovou rozšířil rodový majetek o rozsáhlé dědictví po Walldorfech.  Od roku 1796 Chorinští vlastnili, mimo své domovské Veselí, i panství Sádek a Rokytnici u Třebíče, Osovou – Rojetín  u Velké Bíteše, Želetice – Žerotice – Domčice u Znojma a Brumov II. -  Hošťálková na Zlínsku. Zděděné statky však byly značně zadlužené. Pokračovatelem hlavní rodové linie byl syn Františka Jana František Kajetán (1761 – 1821), který se věnoval vojenské kariéře. Oženil se s Konstancií z Fürstenberga-Weitra. Jeho bratr Ignác Karel (1770 – 1823) patřil mezi významné státní úředníky a stal se zakladatelem boční, v Rakousku sídlící rodové větve. Následovníkem a dědicem veselského panství se stal Bedřich Karel (1802 – 1861), jediný syn Františka Kajetána. Díky jeho sňatku s Marií Terezií Esterházy de Galántha Chorinští pronikli mezi nejvyšší dvorskou aristokracii.  V poslední třetině 19. století, po smrti svého bezdětného bratra Karla Bedřicha (1833 – 1877), vlastnil panství Viktor Pavel (1838 – 1901).  Vzhledem ke složité hospodářské situaci odprodal část majetku. V roce 1863 statky Želetice, Žerotice, Domčice a v roce 1896 Brumov II.  Jeho manželkou se stala další příslušnice vysoké, tentokrát rakouské aristokracie Marie Anna Trauttmansdorf-Weinsberg. Posledním držitelem veselského panství byl Bedřich Chorinský (1867 – 1947), který převzal rodinný majetek po smrti svého otce v roce 1901. Se svou druhou ženou Marii Topor Kaplinskou měl tři děti; Bedřicha Viktora (1923 – 2008), Františka Kajetána (1925 – padl ve 2. světové válce) a Marii Annu (*1927), poslední z rodiny Chorinských, která prožila dětství a mládí ve Veselí nad Moravou.

 

Bedřich Chorinský

chorinsky

Bedřich Viktor

chorinsky

Maria Anna

chorinsky

Maria Annachorinsky

 

 

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Wessesls s.r.o. - Zachovejte licenci 3.0 Česko
Wikipedia logo