Historie | Chorinští z Ledské | Architektonická soutěž | Archeologie | Projekt | Fotogalerie

Zámek Veselí nad Moravou - Architektonická soutěž

V zájmu přistupovat k záměru rekonstrukce Zámku ve Veselí nad Moravou na hotel komplexně a důkladně, se investor v prosinci 2006 rozhodl zorganizovat česko-slovenskou architektonickou soutěž o ideový návrh „Obnova a nové využítí Zámku Veselí nad Moravou, přestavba na hotel 4* s restaurací, konferenčními prostory a  s muzejní částí“. Cílem bylo získat více nápadů na podobu budoucího využití zámku.

Soutěž, i když organizována soukromým investorem, nemajícího takovou povinnost, byla připravována v souladu se soutěžním řádem České komory architektů (ČKA), přičemž soutěžní podmínky byly vícekrát konzultovány s Kanceláří ČKA, která je v závěru také schválila. Zájmem bylo uskutečnit soutěž s oficiálním „puncem“, otevřenou širokému spektru možných tvůrců, od posluchačů fakult architektury až po tzv. autorizované architekty.

Příprava a průběh architektonické soutěže:

- od prosince 2006 se tvořili soutěžní podmínky a soutěžní podklady;

- rovněž v prosinci se navázali kontakty s Českou komorou architektů, pracovní skupinou pro soutěže, Slovenskou komorou architektů (výbor pro soutěže) s cílem konzultace a přípravy soutěžních podmínek;

- ve stejné době se navázali i kontakty s odborně příslušnými ústavy, nebo katedrami fakult architektury v Praze, Brně a Bratislavě s jednak nabídkou zapojit se se studenty do soutěže a jednak jmenovat zástupce do soutěžní poroty – všechny fakulty projevily jednoznačný zájem;

- leden – únor 2007 – sestavování soutěžní poroty, paralelně dotváření a konsultace znění soutěžních podmínek s ČKA;

- 27. února 2007 byla spuštěna 1. etapa soutěže, se soutěžními podmínkami ještě neschválenými ČKA. Hlavními adresáty této výzvy o zapojení se do soutěže byli studenti zmíněných fakult architektury, kde už běžel letní semestr akademického roku 2006-2007. Informace o soutěži byla zveřejněná na internetových stránkách fakult, jakož i na stránce www.archiweb.cz, prostřednictvím které se informace o organizování soutěže rychle šířila;

- 7. března 2007 se v Brně uskutečnilo ustanovující zasedání soutěžní poroty. Jejími členy se stali:

Ing. arch. Zdeněk Jiran za Českou komoru architektů
Prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. za Fakultu architektury ČVUT Praha
Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc. za Fakultu architektury VÚT Brno
Doc. Ing. arch. Eva Kráľová, PhD. za Fakultu architektury STU Bratislava
Ing. arch. Pavel Wewiora  za Národní památkový úřad, ú.o.p v Brně
Ing. Miloš Kozumplík za město Veselí nad Moravou
Ing. Antonín Štěrba za vyhlasovatele soutěže společnost Wessels, s.r.o.

Za předsedu poroty byl ostatními členy poroty navržený Prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. z FA ČVUT Praha, který tuto funkci přijal.

- 12. března 2007 byla spuštěna oficiální, všem zájemcům otevřená soutěž, se soutěžními podmínkami již schválenými ČKA;

- celkově bylo postupně, bezplatně zaslaných 64 CD se soutěžními podklady;

- v období od 11. dubna do 19. května 2007 se v pěti termínech uskutečnilo 7 prohlídek zámku pro soutěžící (celkově 55 účastníků, někteří vícekrát);

- 15. 6. 2007 konečný termín odevzdání soutěžních návrhů;

- do 22. června 2007 (+5 pracovních dnů od termínu ukončení soutěže) sekretariát soutěže obdržel 17 soutěžních návrhů, které všechny splnili soutěžní podmínky;

- 26.-27. června 2007 se uskutečnilo hodnotící zasedání soutěžní poroty; na kterém jednotliví členové individuálně hodnotili všechny zaslané návrhy, vybírali „svůj vítězný“. Následně tento návrh prezentovali a „obhajovali“ před ostatními členy poroty. Po společné diskusi o vybraných návrzích se přistoupilo ke hlasování o výsledním pořadí vybraných návrhů. Soutěžní porota konstatovala, že ani jeden z návrhů nebyl řešený dostatečně komplexně a s dostatečně citlivým přístupem k památce. Z toho důvodu nebyla ve smyslu podmínek vyhlášení soutěže udělena první cena. Po celkovém zvážení se porota rozhodla udělit jednu druhou cenu, dvě třetí ceny a jednu odměnu mimo pořadí, přičemž se rozdělilo 200 000 Kč.

I. cena

Cena nebyla udělena

pohar

II. cena

Studio Anarchitekt

Předložené podklady:
Grafická část
Textová část

III. cena

Byly uděleny 2 ceny:

Studio MIJA, spol s r.o.
Architektonická a projektová
kancelář, Kamenice

Předložené podklady:
Grafická část
Textová část

 

Šrámková architekti, s.r.o., Praha

Předložené podklady:
Grafická část
Textová část

 

 

 

Odměna

Alena Lamlechová & Martej Kováč, Praha

Předložené podklady:
Grafická část
Textová část

 

Následně investor poměrně dlouho zvažoval další postup. Prakticky rok po ukončení soutěže uzavřel smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace s architektonickým ateliérem Studio Anarchitekt z Prahy, který se umístil na druhém místě. Členové pracovního tymu tohoto ateliéru jsou doposud členy tvůrčího týmu investora.